گواهی ها و لوح های شرکت خدماتی و زیباسازی ری


  • لوح تقدیر

  • لوح سپاس

  • گواهـی حـسن انـــجام کار

  • ISO 9001 : 2008

  • پــــروانه عــضویت

  • لوح تقدیر

  • گواهـی اداره کل کار و امور اجتماعی

  • لوح تقــدیر


گواهی ها و لوح های شرکت

 
error: اجازه کپی کردن ندارید!! متأسفم