سخـــــن مــــــدیرعامل

ما در شرکت خدماتی و زیباسازی ری به پشتوانه ایمان و تلاش بی وقفه همکاران خود،سعی می نمائیم رضایت ذینفعان بیرونی و درونی شرکت را فراهم آورده تا با ارتقاء کارائی و اثربخشی توأم با کیفیت مستمر و همچنین افزایش قابلیت های فردی و گروهی،زمینه توسعه کمی و کیفی خدمات خود را مهیا نمائیم و بدینوسیله محرک توسعه پایدار که لازمه نیل به رقابت پذیری در فضای کسب و کار داخلی است،محقق گردد.

اکنون به فضل الهی و به مدد برنامه ریزیهای اصولی و برپایه ی ایجاد اعتماد عمومی که موجب حمایت مشتریان گردیده ، شرکت خدماتی و زیباسازی ری در جایگاهی قرارگرفته که به دور از روزمره گی ، روندی رو به جلو داشته که بطور متمایز و شاخص در عرصه ی ارائه خدمات مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است.

آرزوی خانواده ی بزرگ شرکت آن است که از رهگذر این فعالیتها بتواند نام خود را در صدر لیست خدمتگذاران به مشتریان ارتقاء و بهبود بخشیده و از این طریق ارادت و عشق خود را به ایشان متجلی نماید.

 

صــــادق کــرمی

مـــــدیرعامـــــل


شرکت خدماتی و زیباسازی ری در اردیبهشت ماه سال 1385 هجری شمسی بصورت رسمی فعالیت خود را در زمینه های متعدداز جمله ارائه خدمات طبخ و پذیرائی همایش ها و سمینارها ، تأمین و طبخ غذا جهت شرکتها و مؤسسات دولتی و خصوصی ، راه اندازی رستوران ، فست فود ، فود کورت و کافی شاپ و احداث و نگهداری فضای سبز  را با بکارگیریِ نیروهای کارآزموده و متخصص آغاز نموده و همواره مدیران و کارکنان شرکت از همان ابتدا ، سعی در بالا بردن میزان رضایت مندی کارفرمایان و مشتریان محترم را در زمینه های مختلف در اولویت قرار داده اند. از این رو اقدام به دریافت گواهی نامه های معتبر بین المللی که می توان از آن به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات نام برد ، در زمینه های مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001 - 2008 نموده است.

 

خـــط مشــی کــیفیت شـــرکت خـــدماتی وزیباســــــازی ری

شرکت خدماتی وزیباسازی ری به عنوان یکی از اولین شرکتهای خدماتی درزمینه ارائه خدمات  در ایران ، جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ایزو و با مدیریت صحیح فرآیندها و آگاهی از تعامل آنها و بکارگیری صحیح منابع ، به منظور تأمین انتظارات و نیازمندیهای مشتریان ، تأمین رضایتمندی کارکنان ، حضور در بازارهای جهانی وبهبود مستمر کیفی، خط مشی کیفیت خود را به شرح زیر اعلام می نماید :

 

  • درک و توجه به خواسته های مشتری و برآورده کردن آنان در چارچوب الزامات قانونی و مقرّرات ملّی و بین المللی و رسیدگی به شکایات مشتریان

  • استفاده از مواد اولیه مناسب ومرغوب درجهت رضایتمندی مشتریان

  • بهبود مستمر فعالیت های شرکت از طریق ارتقاء دانش مرتبط و استفاده از تکنولوژی روز

  • ارجح بودن اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

  • به روز نگه داشتن نظامنامه کیفیت

  • ارتقاء سطح آگاهی و مهارت پرسنل وایجاد فضای لازم جهت بروز خلاقیت ، ابتکار در قالب کار گروهی جهت نیل به اهداف سازمانی از طریق آموزش های مستمر

  • ایجاد انگیزه و روحیه مسئولیت پذیری درمدیران و پرسنل

  • حفظ رابطه دو طرفه با تأمین کنندگان درجهت بهبود کیفیت مواد اوّلیه

در این راستا شرکت خدماتی و زیباسازی ری در نظر دارد با پیاده سازی و اجرای سیستم کیفیت به اهداف مذکور دست یابد.

 

مدیریت عامل شرکت ، نسبت به پشتیبانی از تحقّق وتوسعه نظام مدیریت کیفیت و بهبود مداوم اثربخشی آن متعهّد شده و کلیه پرسنل را موظّف به درک و وفاداری به اصول ذکر شده در این خط مشی می نماید و جهت اطمینان از انطباق خط مشی کیفیتبا اهداف شرکت و تعیین چارچوبی برای اهداف کیفی ، آنرا در جلسات بازنگری مدیریت مورد ارزیابی قرار می دهد.

گواهی ها و لوح های شرکت

 
error: اجازه کپی کردن ندارید!! متأسفم